Historia Izraela

 

 

Historia państwa izraelskiego to długa i ciernista droga, nieskończona seria wojen, stulecia zniewolenia i walk o niepodległość. Pierwsze wzmianki o państwie żydowskim pochodzą z XI-X wieku p.n.e. Jednak, w związku z tym, że w tym rejonie kolejno powstawały i kolejno zmieniały się takie potężne państwa jak Asyria, Babilon, Persja i Macedonia, poczynając od VIII wieku państwo żydowskie straciło niepodległość na długie lata. W 63 roku p.n.e. Imperium Rzymskie zagarnęło te ziemie, dzieląc je na oddzielne prowincje. Dalej, po rozpadzie Imperium Rzymskiego w 395 roku, terytorium Palestyny włączono do Bizancjum.
Zaczynając od 636 roku , w ciągu następnych sześciu stuleci, terytoria etniczne narodu żydowskiego znajdowały się pod kontrolą dynastii arabskich kalifów Umajjadów i Abbasydów.

Masada – symbol odwagi

Masada – symbol odwagi

Wygnanie na tysiąclecia

W VII wieku od strony południowej, z pustyni, nadciągnęli Arabowie, niosąc ze sobą islam. Uważali oni Jerozolimę ( którą nazywali Al- Kuds) za miasto święte, trzecie po Mekce i Medinie.
Ziemia Święta pozostawała pod panowaniem arabskim przez pięć stuleci. Miasta opustoszały, a nieliczni jerozolimscy Żydzi mieli możliwość wyznawać Judaizm jedynie pod warunkiem płacenia podatków.
W końcu XI w Europie Zachodniej rozpoczął się ruch wypraw krzyżowych. W 1099 roku Krzyżacy zawładnęli Jerozolimą i oswobodzili od niewierzących – jak Krzyżacy nazywali Muzułmanów – Grób Pański. W 1291 roku władzę nad Palestyną przejęli Muzułmanie – Mamelukowie. W 1517 roku całkowicie rozbita Palestyna została częścią Imperium Osmańskiego. Pod władzą Turków Żydzi swobodnie odetchnęli.
W połowie XIX wieku bardzo mocno zaczęło być odczuwalne przeludnienie Jerozolimy. Do tego czasu większość mieszkańców Jerozolimy stanowili Żydzi. Trwała aktywna budowa Starego miasta. Zaczął się odradzać język hebrajski i zrodził się Syjonizm – ruch, którego celem był powrót Żydów do Palestyny oraz utworzenie na tej ziemi pełnoprawnego państwa żydowskiego.

Jak Izrael został niezależnym państwem

Pod wpływem ogólnoświatowej koncepcji Syjonizmu, do Palestyny zaczął napływać potok żydowskich migrantów. W 1914 roku Palestynę zamieszkiwało już 85 tysięcy żydów.
Koniec władzy tureckiej w Palestynie przypada na 1917 rok, gdy Turcy zostali zastąpieni przez Brytyjczyków. Wielka Brytania otrzymała Palestynę we władanie czasowe na mocy mandatu Ligii Narodów. Zobowiązała się do ustanowienia w Palestynie dwóch państw – żydowskiego i arabskiego, ale mieszkający w Palestynie Arabowie byli nastawieni przeciwko takiemu rozwiązaniu. Dlatego często dochodziło do konfliktów zbrojnych pomiędzy Żydami i Arabami.
Szczególnie ważką kwestia utworzenia niezależnego państwa żydowskiego stała się po zakończeniu II Wojny Światowej i upublicznieniu informacji o Holokauście (zniszczeniu narodu żydowskiego przez faszystów niemieckich i ich zwolenników z innych państw Europy). W 1947 roku W. Brytania zrezygnowała z administrowania Palestyną. W tym czasie liczba mieszkańców żydowskich sięgała 650 tysięcy. 14 maja 1948 roku w Tel- Awiwie ogłoszono utworzenie państwa Izrael.
Młode państwo izraelskie cały czas musiało potwierdzać swoje prawo na istnienie.

Izrael współczesny

Współczesny Izrael

Współczesny Izrael

Współczesny Izrael i jego terytorium kryją wiele tajemnic religijnych, sekretów politycznych i historii krwi przelanej w walkach o te ziemie. O tereny Bliskiego Wschodu ludzie walczyli jeszcze w czasy przedbiblijnych i walczą po dzień dzisiejszy. Współcześni mieszkańcy Izraela w większości nie pochodzą od ludności, która żyła na jego ziemiach wiele lat temu. Przyczyniły się do tego wojny narodowościowe, a także – co nie powinno dziwić – religia oraz chęć objęcia władzy nad tym terytorium.
Dzisiaj Izrael jest najbardziej bezpiecznym i najczęściej odwiedzanym państwem na świecie. Właśnie to przyciąga turystów, którzy chcą poznać państwo, o tak bogatej i długiej historii.

Share This