Religia w Izraelu

Religia w Izraelu

Państwo żydowskie słusznie nazywane jest krajem trzech religii. Około 4 tysięcy lat temu rozpoczęła się historia ziemi, która obecnie znana jest jako Ziemia Obiecana. W odległych od naszej ery czasach rozpoczęły się dzieje żydowskiej krainy – Starożytnego Izraela.
Na przestrzeni wieków wiele nieszczęść spotkało naród żydowski, m.in.:
– rozpad zjednoczonego państwa,
– porażki w bitwach z sąsiednimi państwami,
– niewola,
– pozbawienia prawa do życia na własnej ziemi i modlenia się we własnych świątyniach,
– zmuszanie do opuszczania miejsc, gdzie Żydzi próbowali się osiedlać,
– w końcu, zupełne wielowiekowe rozproszenie po całym świecie.

Mimo wszystkich tych przeciwności losu, narodowi Księgi udało się przeżyć, zachować swoją wiarę i marzenie o zjednoczeniu się. W końcu lat czterdziestych ubiegłego wieku rozpoczęła się nowa historia Izraela – państwa współczesnego, specjalnie stworzonego dla Żydów z całego świata, domu dla „Ludu wybranego”. Głównym założeniem odrodzonego państwa jest Prawo powrotu, dające prawo otrzymania obywatelstwa izraelskiego dowolnej osobie narodowości żydowskiej. Ale prawo to nie obejmuje Żydów , którzy świadomie wybrali inną religię niż judaizm, ponieważ to on pozostaje główną religią w Izraelu.
Z drugiej jednak strony, zasady demokratycznego państwa dają wszystkim etnicznym i religijnym grupom, które zamieszkują w jego granicach – Samarytanom i Muzułmanom, Beduinom, Druzom i Chrześcijanom, równe prawa.

Judaizm

Złota Menora z Jerozolimy

Złota Menora z Jerozolimy

Wyznawcy judaizmu stanowią w Izraelu większość, lecz sama religia judaistyczna jest niejednorodna i łączy w sobie kilka odłamów.

Tradycyjne prawo społeczności żydowskich, postanowienia judaizmu, regulujące życie społeczne, rodzinne i religijne wierzących żydów gromadzi Halacha, której w koncepcji ortodoksyjnej wiary żydowskiej przypisano główną rolę w tłumaczeniu Prawa Mojżeszowego.
Zwolennicy judaizmu ortodoksyjnego są dziś spadkobiercami poglądów religijnych, których tworzenie rozpoczęło się w odległych czasach państwa żydowskiego – wiek sędziów i królów ciągnął się aż do epoki Odrodzenia. Żydzi ortodoksyjni stanowią czwartą część całego narodu żydowskiego w Izraelu. Do tej grupy zalicza się też społeczność haredim – utraortodoksyjne grupy żydów, wyróżniających się fundamentalistycznym podejściem do tradycji religijnej oraz bardzo surowymi i niezwykle konserwatywnymi zwyczajami.

Islam

Jak pokazują dane statystyczne, główną religią w Izraelu jest judaizm, natomiast islam – to druga religia w kraju pod względem liczby wyznawców. Największy odsetek izraelskich Arabów (ponad 80 procent) wyznaje islam, są też Arabowie – chrześcijanie i Arabowie -druzowie.
Dwa kierunki islamskie (szyici i sunnici), które pojawiły się już na samym początku formowania się religii, mają przedstawicieli wśród izraelskich wyznawców islamu, jednak w społeczności przeważają sunnici. Dzielnice muzułmańskie znajdują się w Hajfie, w obszarze Gór Galilejskich, a na pustyni Negew zamieszkują plemiona beduińskie.
Na Świątynnym Wzgórzu w Mieście Dawidowym – trzecim muzułmańskim miejscu świętym na świecie – znajduje się meczet Al-Aksa i islamskie sanktuarium Kopuła na Skale. Tutaj przechodzi cały czas nigdy nie kończący się potok pielgrzymów z całego świata.
W różnych miastach kraju znajdują się zabytki architektury muzułmańskiej i wczesnego budownictwa islamskiego: w Ramle i Abu-Gosz, w Jerozolimie i Akko, a także w innych miastach Izraela.

Chrześcijaństwo

Kościół Zwiastowania w Nazarecie

Kościół Zwiastowania w Nazarecie

W Izraelu nie ma oficjalnej religii państwowej. Oznacza to, że państwo stawia siebie w pozycji państwa świeckiego, a wyznawanie religii jest sprawą sumienia i wyboru każdego obywatela.
Mimo, że celem współczesnego państwa izraelskiego przy jego tworzeniu było zapewnienie bezpiecznej przystani dla Żydów z całego świata, nie wolno zapominać o tym, że na tej starożytnej Ziemi Świętej w pierwszym wieku naszej ery zarodziła się nowa religia –chrześcijaństwo. Dlatego większość miejsc świętych w kraju ma taki właśnie święty charakter zarówno dla chrześcijan, jak i dla żydów. Święta rzeka Jordan i biblijne miejsca Galilei, które ożywiają starotestamentową historię, a także katolickie i prawosławne świątynie Izraela przyciągają dziesiątki tysięcy chrześcijańskich pielgrzymów z całego świata.

Share This