Muzea Jerozolimy

Zebraliśmy dla Państwa w jeden spis najlepsze muzea Jerozolimy. Bez ich zwiedzenia Wasza wyprawa do tego miasta nie będzie pełna. Unikalne eksponaty wystaw nikogo nie zostawiają obojętnym. Mapa pomoże Wam prawidłowo zaplanować trasę wycieczki, a informacja o godzinach otwarcia ekspozycji – zaplanować czas.
Muzeum Izraela (The Israel Museum)

Muzeum Izraela jest największą i najważniejszą instytucją kulturalną w kraju. W muzeum znajduje się około 500 tysięcy eksponatów archeologicznych i antropologicznych oraz ekspozycje z zakresu judaistyki i etnografii, sztuki żydowskiej i międzynarodowej. Muzeum posiada także wiele unikalnych obiektów, takich jak  zwoje, najstarsze na świecie biblijne manuskrypty, zabytki czasów Bar Kochby (zm. ok.135 r. n.e.) i największą w świecie kolekcję judaików.

Muzeum przedstawia liczne aspekty historii sztuki europejskiej w kilku osobnych budynkach, ogrodzie rzeźb i Muzeum Księgi, gdzie mieszczą się rękopisy z Qumran. Muzeum podzielone jest na działy: archeologii, życia codziennego w Europie, żydowskiej sztuki obrzędowej, prymitywizmu i sztuki izraelskiej, dawnych mistrzów i impresjonistów, sztuki współczesnej, designu, dawnej sztuki szkła, a nawet muzeum dziecięce.

W Ogrodzie rzeźb Billy Rose’a znajdują się prace Henry Moore’a i Picassa. Stała ekspozycja jest ciągle powiększana.

Adres: Derech Ruppin 11 Derech Ruppin 11Jerozolima, Derech Ruppi 11

Godziny otwarcia:

Niedziela, poniedziałek, środa, czwartek: 10.00 – 17.00

wtorek: 16.00 – 21.00

Piątek i dni poprzedzające święta: 10.00 – 17.00

sobota i święta: 10.00 – 17.00


Memoriał Jad Waszem – Muzeum – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu (Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority)

W Jerozolimie na Górze Pamięci (Har HaZikaron) znajduje się instytut – memoriał, gdzie na fotografiach i w dokumentach piśmiennych przedstawione zostały historyczne wydarzenia mające miejsce w Europie w czasie okupacji nazistowskiej. Tematyka wystaw obejmuje getto, obozy śmierci, masową eksterminację, żydowskie uchodźctwo, powstania w gettach, walkę partyzancką oraz osoby, które przeżyły holokaust, a także tajną emigrację do Palestyny. Sala Imion uwiecznia pamięć o milionach ofiar holokaustu na Listach świadków, wypełnionych przez  bliskich i rodziny, pamiątkowe księgi przygotowane na podstawie informacji z różnych gmin oraz spisy ofiar holokaustu zebrane w krajach Europy Zachodniej.

 

Muzeum sztuki obejmuje stałe i czasowe wystawy sztuki, która powstawała w gettach i obozach w czasie holokaustu i po nim. Osobne miejsce zajmuje Memoriał Dziecięcy, jako pamięć o półtora miliona żydowskich dzieci, które zostały zgładzone przez nazistów.

Adres: Yad Vashem, Har Hazikaron (Góra Pamięci), Jerozolima  

Godziny otwarcia:

Niedziela – środa: 09:00-17:00
czwartek:  9:00-20:00
piątek i dni przed świętami: 09:00-14:00
w soboty i dni świąt żydowskich – nieczynne


Muzeum krain biblijnych (The Bible Lands Museum)

Muzeum archeologiczne krain biblijnych to unikalna kolekcja zabytków kultury i cywilizacji dawnych biblijnych krain. Muzealna szeroka kolekcja dawnej sztuki bliskowschodniej pokazuje historię czasów biblijnych. W muzeum codziennie odbywają się wycieczki. Można też wynająć system audio – easyguide. Wstęp jest bezpłatny.

Przy muzeum codziennie działa sklep z pamiątkami oraz koszerna restauracja. W sobotnie wieczory organizowane są programy muzyczne z winem i wyrobami mlecznymi. W środy odbywają się wieczorne wykłady. Muzeum krain biblijnych znajduje się na bulwarze muzeów.

Adres: Avraham Granot St  25, Jerozlima

Godziny otwarcia:

Niedziela, poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.30 – 17.30

Środa: 9.30 – 21.30

Piątek, sobota, dni poprzedzające święta: 10.00 – 14.00

Święta żydowskie – nieczynne


Muzeum historii Jerozolimy. Cytadela Dawida (The Tower of David Museum of the History of Jerusalem)

Muzeum Cytadela Dawida prezentuje historię Jerozolimy, która liczy już ponda trzy tysiące lat. Wykorzystuje do tego współczesna technologię i  przedstawia tę historię w porządku chronologicznym.

Adres: Jaffa Gate, Jerozolima

Godziny otwarcia:

Niedziela – czwartek: 9.00 – 16.00

Piątek: 9.00 – 14.00

Sobota: 9.00 – 16.00


Jerozolimskie muzeum nauki im. Bloomfielda (Bloomfield science museum)

Ekspozycja prezentuje świat nauki, przyrody i technologii. Muzeum przedstawia naukę jako integralna część kultury i podkreśla jej związek z życiem codziennym. Bardzo interesująca i zajmująca jest interaktywna część ekspozycji.

Adres: Rupin St., Museum Boulevard, przy kampusie Givat Ram Uniwersytetu Żydowskiego, Jerozolima

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – czwartek: 10.00 – 18.00

Piątek: 10.00 – 14.00

Sobota: 10.00 – 16.00

Niedziela – nieczynne


Muzeum Rockefellera (Rockefeller Archaeological Museum)

Muzeum archeologiczne Rockefellera – największy zbiór zabytków znalezionych nie tylko na terytorium Palestyny, ale także Afryki, Bliskiego Wschodu i w południowo – wschodniej Azji. Różnorodne wystawy uczyniły z muzeum jedno z najlepszych w świecie archeologicznych centrów naukowych. Od roku 1967 muzeum znajduje się pod zarządem Muzeum Izraela. W roku 1978 otwarty został dział fotografii.

Adres: Sultan Suliman St., Jerozolima

Godziny otwarcia:

Niedziela, poniedziałek, środa, czwartek: 10.00 – 15.00

Sobota: 10.00 – 14.00


Centrum Davidson – wirtualny model Jerozolimy (the Davidson Center)

Centrum znajduje się przy wejściu do parku Archeologicznego Jerozolimy (wykopaliska na Wzgórzu Świątynnym). Jest jednym z najnowocześniejszych w świecie. Proponuje gościom odwiedzenie modelowej galerii, w której można zobaczyć znaleziska archeologiczne. Wyświetlany jest film stworzony za pomocą najnowszych technologii i mówiący o okresie Drugiej Świątyni.

Adres: Wzgórze Świątynne, niedaleko Bramy Gnojnej

Godziny otwarcia:

Niedziela – czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 14.00


Model Jerozolimy z czasów Pierwszej Świątyni (Rachel Ben-Zvi Centre)

Świątynia wybudowana przez króla Salomona, syna króla Dawida, przetrwała do 586  p.n.e. Zrównał ją z ziemią babiloński król Nabuchodonozor II.

Obecność duchowego centrum w mieście sprawiło, że Jerozolima stała się prawdziwą stolicą silnego państwa.  Kroniki przekazały do dni dzisiejszych opis wielkości miasta.

Sala w której mieści się model Pierwszej Świątyni i miasta wyposażona jest w środki techniczne. Podróż w czasy Pierwszej Świątyni – topograficzny model miasta, trójwymiarowa audio –wizualna ekspozycja przedstawia historię Jerozolimy czasów biblijnych. Specjalne oświetlenie i zmechanizowana konstrukcja pokazują zwiedzającym podziemne instalacje wodne w mieście króla Dawida.

Adres: Shone HaLakhot St, Jerozolima

Godziny otwarcia:

sobota – czwartek: 9.00 – 16.00

Piątek: 9.00 – 13.00


Model Jerozolimy czasów Drugiej Świątyni (Model of Jerusalem of Second Temple period)

Jerozolima odbudowana przez bohatera narodowego Nehemiasza zniosła wiele wzlotów i upadków – panowanie Greków i Rzymian, królewskiej dynastii  Hasmoneuszy (znanych także jako Machebeusze). Ale swoją wspaniałość  zawdzięcza rządom króla Heroda Wielkiego, który rozebrał Drugą Świątynię i stworzył swój wariant Wielkiej Świątyni i wybudował nowe miasto. Przetrwało on do 70 roku naszej ery, kiedy to zostało zniszczone przez rzymian. Makieta miasta odtworzona jest na terenie przyległym do hotelu Holly land.

Adres: Muzeum Izraela, Ruppin Road, Jerusalem

Godziny otwarcia:

Niedziela, poniedziałek, środa, czwartek: 10.00 – 17.00

Wtorek: 16.00 – 21.00

Piątek: 10.00 – 14.00

Sobota: 10.00 – 17.00


Share This